Home Wie zijn wij Werkzoekende > Werkgever Uitzendbranche Mobiliteit Contact & Route Vacatures Nieuws Contactformulier Sitemap

Quicklinks:

www.abu.nl www.normeringarbeid.nl www.szw.nl www.uwv.nl
 
 

Diensten en service

 

Professioneel uitzenden begint met de juiste klik. Met werkgevers en met werkzoekenden. Hoe succesvoller de klik, hoe succesvoller de samenwerking. De juiste match maken tussen werkgever en werkzoekende is een vaardigheid die Intercessie als geen ander beheerst. Dit doen wij op basis van betrokkenheid, verbondenheid en vertrouwen. Met als gevolg dat je als werkgever zorgeloos kunt ondernemen en dat uw werknemer met plezier naar het werk gaat.

Door onze vele jaren ervaring en de nauwe samenwerking met onze klanten, zijn wij in staat om de juiste oplossing te creëren voor uw organisatie. Wij bieden een doelgerichte en op uw persoonlijke wensen afgestemde werving en selectie. Tot onze klantenkring behoren zeer diverse midden- en kleinbedrijven. Maar ook rekenen wij grote landelijk opererende ondernemingen in techniek en transport tot onze klantenkring, alsmede overheidsinstellingen, grafische bedrijven en instanties in de non-profit sector.

Intercessie is aangesloten bij de ABU en de Stichting Normering Arbeid, en NEN-4400-01 gecertificeerd. Wij zijn uw betrouwbare partner voor al uw personeelszaken. Denk daarbij aan uitzenden, detacheren, payroll services, inhouse services, werving & selectie en opleidingen.Bovendien bieden wij ook nog eens zeer scherpe tarieven.

Kortom, Intercessie ontzorgt ondernemers en biedt u perspectieven. Wij hechten veel waarde aan een persoonlijke benadering en willen u en uw organisatie graag goed leren kennen. U heeft altijd een vast contactpersoon die in staat is snel de juiste kandidaten te leveren voor u specifieke organisatie. Ons uitgangspunt is altijd dat wij uw externe personeelsafdeling zijn.

Financieel betrouwbaar (SNA)

 

Intercessie Uitzendorganisatie heeft de NEN 4400-01 certificering en is aangesloten bij:

ABU ( Algemene Bond Uitzendorganisaties)

SNA ( Stichting Normering Arbeid)

 • Uitzendondernemingen die zijn aangesloten bij de ABU (zoals ook Intercessie) zijn financieel betrouwbaar. Zij zijn aangesloten bij de Stichting Normering Arbeid (SNA), danwel bij een andere organisatie die kan aantonen dat de uitzendonderneming voldoet aan waarborgen die gelijkwaardig zijn aan de waarborgen die SNA biedt. SNA toetst periodiek op correct betalingsgedrag van sociale premies, belastingen en op documentcontrole. Dat beperkt het risico van de inlenersaansprakelijkheid.
 • Uitzendondernemingen die lid zijn van de ABU werken volgens strenge gedragsregels. Dat zijn extra normen bovenop de wettelijke regels die de integriteit van deze bedrijven waarborgen. De gedragsregels geven aan dat u en de uitzendkrachten zaken doen met een open en eerlijk bureau.
 • Elke onderneming die lid is van de ABU hanteert verplicht de CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. Daarin zijn alle rechten en plichten van uitzendkrachten en uitzendbureaus vastgelegd. ABU-leden staan voor goede arbeidsvoorwaarden. Voor uitzendkrachten die langere tijd werken voor een uitzendonderneming is collectief een pensioenvoorziening geregeld en zijn scholingsmogelijkheden aanwezig.
 • Alle leden van de ABU worden regelmatig gecontroleerd door een door de ABU goedgekeurde Certificerende Instelling (CI) op juiste handelwijze en naleving van de wetten, regels en betalingsgedrag. Bedrijven die voldoen aan de strenge lidmaatschapscriteria mogen zich ABU-lid noemen.
 • Een uitzendonderneming aangesloten bij de ABU staat voor goed werkgeverschap en u kunt ervan op aan dat zij uitzendkrachten stimuleren tot goed werknemerschap.

Er zijn circa 360 ondernemingen aangesloten bij de ABU, samen hebben zij ruim 3.000 vestigingen, over het hele land verspreid. In de ledenlijst vindt u de namen en adressen van deze kwaliteitsbedrijven. U vindt deze op: www.abu.nl/website/zoeken/ledenzoek-reslultaat.

Op de website van de onafhankelijke Stichting Normering Arbeid (SNA) zijn alle financieel betrouwbare ondernemingen opgenomen. Deze website wordt dagelijks ververst. Geinteresseerden kunnen een verklaring van de website downloaden. SNA is de opvolger van de Stichting Financiele Toetsing die de ABU in de jaren '90 heeft opgericht om inleners een goed alternatief te kunnen bieden voor het wegvallen van de wettelijke vrijwaring van aansprakelijkheid voor de afdracht van premies en belastingen. Meer informatie over SNA kunt u terugvinden op de internetsite van de Stichting: www.normeringarbeid.nl

Werkgeversplichten

 

Als werkgever hebt u, ondanks uw gebruik van een uitzendbureau, toch volgens de wet drie verplichtingen:

 • verificatieplicht;
 • bewaarplicht;
 • zorgplicht;
 • Veiligheid en arbeidsomstandigheden.

Deze gelden voor eigen werknemers, uitzendkrachten en ingehuurd personeel (via een onderaannemer, zoals bijvoorbeeld schoonmaakpersoneel). Voor vreemdelingen gelden ook nog aanvullende regels (zie hieronder).

Verificatieplicht

Bij indiensttreding van nieuwe werknemers bent u als werkgever verplicht de identiteit van werknemers te controleren. Bij indiensttreding van een nieuwe werknemer moet u dus vragen naar een geldig, origineel legitimatiebewijs. Daarbij let u op:

 • pasfoto: komt de foto overeen met de persoon die voor u staat?
 • fysieke kenmerken (lengte, leeftijd, kleur ogen);
 • handtekening;
 • nationaliteit;
 • geldigheid van het document: de vervaldatum mag niet verstreken zijn;
 • echtheidskenmerken. Meer informatie hierover vindt u op de internetsite van de Immigratie- en naturalisatiedienst.

Wanneer blijkt dat een identiteitsbewijs van een medewerker niet in orde is, neemt u contact op met de politie.

Bewaarplicht

U maakt zelf een kopie van het legitimatiebewijs en neemt dit op in uw personeelsadministratie, evenals het nummer en het soort bewijs. Op deze manier kunt u tijdens controles de gevraagde gegevens leveren. U hoeft alleen een kopie te maken op het moment dat u iemand in dienst neemt. Het is niet nodig een nieuwe kopie te maken als uw werknemer een ander legitimatiebewijs heeft gekregen nadat het oude bewijs is verlopen.

De bewaartijd van deze gegevens is tot 5 jaar na einde van het dienstverband.

Zorgplicht

Uw zorgplicht bestaat eruit dat u uw medewerkers erop moet wijzen dat zij hun originele identiteitsbewijs bij zich dienen te dragen. U moet uw werknemers in de gelegenheid stellen om zich aan hun identificatieplicht te voldoen (tijdelijk de werkplek verlaten om het bewijs te pakken). Uw organisatie moet ook maatregelen nemen voor het bewaren van legitimatiebewijzen (bijvoorbeeld kluisjes).

Veiligheid en Arbo

Als opdrachtgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van zowel uw eigen werknemers als van flexkrachten, zoals uitzendkrachten, ZZP-ers en Payroll. Dit houdt in dat u de uitzendkracht een huisregelement overlegt, voorziet van de benodigde PBM's en hem / haar wijst op de risico's. Ook vanuit Intercessie zullen wij de uitzendkracht voorzien van de nodige informatie over de bedrijfsrisico's, die gelden voor uw branche. Vaak overhandigen wij de uitzendkracht een brochure c.q. voorlichtingsfolder.